ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550212
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  550212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกพยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khok Pha Yom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกพยอม
ตำบล :
  เกาะสะบ้า
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300122
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  school_147@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาสูง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสะบ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:45:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกพยอม


นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน