ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550215
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  550215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบางสะกอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakbangsakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากบางสะอม
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  0743894665
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  school_137
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนเขาแหลมขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม


นายกิตติโชค แลบา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน