ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550216
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030130
รหัส Obec 6 หลัก :
  550216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansawan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหวัน
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  bansawan2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเทพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวรรค์


นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน