ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550217
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030124
รหัส Obec 6 หลัก :
  550217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงถํ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangthum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านม่วงถ้ำ
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300137
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2504
อีเมล์ :
  school-141
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงถํ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงถํ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน