ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน วัดคงคาสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550218
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030125
รหัส Obec 6 หลัก :
  550218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
   วัดคงคาสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhongkasawad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าแมงลัก
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074318753
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ส.ค. 2482
อีเมล์ :
  gliding@hunsa.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนเขาแหลมขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09:32:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียน วัดคงคาสวัสดิ์


นางชาลิสา เพ็งหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดคงคาสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน