ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550219
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030126
รหัส Obec 6 หลัก :
  550219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแซะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแซะ
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 21:02:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแซะ


นางอรรจมาภรณ์ บุญพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน