ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550223
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030093
รหัส Obec 6 หลัก :
  550223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokkor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโคกกอ
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300128
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/2510
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากบาง- ท่าม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกอ


นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน