ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาแปด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550224
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  550224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาแปด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  .bangrakam.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตาแปด
ตำบล :
  ปากบาง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074300130
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาแปด


นางสาวดวงจิต ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแปด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน