ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูหยง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550226
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030109
รหัส Obec 6 หลัก :
  550226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูหยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TUYONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตูหยง
ตำบล :
  ปากบาง
อำเภอ :
  เทพา
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90150
โทรศัพท์ :
  074320209
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  tuyongschool2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนปากบาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูหยง


นางมณฑกานต์ คงนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูหยง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน