ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะกอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550229
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  550229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะกอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสะกอม
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074-499744
โทรสาร :
  074-499744
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  sakom.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตลิ่งชัน-สะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะกอม


นายสุนทร อินทเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน