ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550230
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030017
รหัส Obec 6 หลัก :
  550230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลิ่งชัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantalingchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตลิ่งชัน
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074496017
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02-05-2481
อีเมล์ :
  btcschool55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตลิ่งชัน สะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:44:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน


นายพจนาถ มากรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน