ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550231
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  550231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKBANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปากบาง
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300243
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิ.ย. 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตลิ่งชัน-สะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบาง


นางศกลวรรณ สุขมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน