ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนนท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550232
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  550232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนนท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนนท์
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074499155
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/11/2482
อีเมล์ :
  school_๐๗๖@sk๓.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตลิ่งชัน-สะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนนท์


นางสาวนฤมล ประสิทธิ์ศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน