ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุเหร่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550233
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  550233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุเหร่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansurao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสุเหร่า
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074499120
โทรสาร :
  074499120
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/01/2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตลิ่งชัน-สะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุเหร่า


นางสุชาฎา ประพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเหร่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน