ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อโชน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550236
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  550236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อโชน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbochon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบ่อโชน
ตำบล :
  สะกอม
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  0899757808
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน
อีเมล์ :
  banbochon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตลิ่งชันสะกอม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะกอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อโชน


นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโชน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน