ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550243
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030028
รหัส Obec 6 หลัก :
  550243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบางนาทับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKBANGNATAB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปากบางนาทับ
ตำบล :
  นาทับ
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300115
โทรสาร :
  074476433
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ


นายสมบัติ หลีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน