ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550246
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  550246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนตัดหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhuntatwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขุนตัดหวาย
ตำบล :
  ขุนตัดหวาย
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300261
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะนะ 5-14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนตัดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย


นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน