ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550251
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  550251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนาเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGNAKAIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเลียบ
ตำบล :
  ขุนตัดหวาย
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  0813280974
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฏาคม 2493
อีเมล์ :
  school_080@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นวศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขุนตัดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:16:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน


นางพรลภัสส์ แซ่วุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน