ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองแงะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550253
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  550253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองแงะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khlongngae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านคลองแงะ
ตำบล :
  น้ำขาว
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มกราคม 2519
อีเมล์ :
  khlongngae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จะนะ 5-14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองแงะ


นายณรงค์ คงชะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน