ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550254
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  550254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดควนมีด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatkhuanmeet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านควนมีด
ตำบล :
  คลองเปียะ
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074477152
โทรสาร :
  074477152
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  supol52@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีไตรภูมิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปียะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด


นายสุพล บทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน