ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่องเขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550256
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  550256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช่องเขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchongkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านช่องเขา
ตำบล :
  คลองเปียะ
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  0935751458
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กุมภาพันธ์ 2475
อีเมล์ :
  namfar_l2ain@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอจะนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปียะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:35:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช่องเขา


นางพรพรรณ พิรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน