ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550259
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  550259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuahuachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านควนหัวช้าง
ตำบล :
  คลองเปียะ
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  094-5961496
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sayporn_01@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปียะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:45:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง


นางสารภี อ่อนรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน