ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550261
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  550261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbansapanmaikaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตก
ตำบล :
  สะพานไม้แก่น
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300119
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2474
อีเมล์ :
  maikaen90030049@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนแก่นไทรไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพานไม้แก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น


นายโสภณ ชูช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน