ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้างคลอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550262
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  550262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช้างคลอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchangkrod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านช้างคลอด
ตำบล :
  ท่าหมอไทร
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074894622
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ. 2475
อีเมล์ :
  changkrod@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนแก่นไทรไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหมอไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช้างคลอด


นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคลอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน