ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลางา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550264
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  550264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลางา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านลางา
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรภัทรศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 12:10:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลางา


นางสารุณีย์ สังข์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน