ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550266
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  550266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะพานหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansapanhak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสะพานหัก
ตำบล :
  ท่าหมอไทร
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074374577
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2484
อีเมล์ :
  90030022@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขุนแก่นไทรไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหมอไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06:50:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะพานหัก


นายธงฉัตร จิตทนง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน