ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550267
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  550267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนํ้าเค็ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamkem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำเค็ม
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  0887578591
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  namkhem.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัชฌิมาพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:52:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม


นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน