ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550268
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  550268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krajai-sutti-thummo-anusorn school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าหมอไทร
ตำบล :
  ท่าหมอไทร
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074300106
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ตุลาคม 2499
อีเมล์ :
  school_062@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีแก่นไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหมอไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ


นายธนเดช รองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน