ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประจ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550271
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030030
รหัส Obec 6 หลัก :
  550271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประจ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpraja
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านประจ่าใต้
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  074593316
โทรสาร :
  074593316
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2476
อีเมล์ :
  watpraja@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีไตรภูมิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประจ่า


นางฤดี พันธุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประจ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน