ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาปรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550272
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  550272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาปรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnaphrue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาปรือ
ตำบล :
  คู
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  0818966286
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5-14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาปรือ


นายนิยม เอียดศรีไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาปรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน