ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550279
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030034
รหัส Obec 6 หลัก :
  550279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannawa (Nicom outit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาหว้า
ตำบล :
  นาหว้า
อำเภอ :
  จะนะ
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90130
โทรศัพท์ :
  087-2959853
โทรสาร :
  NULL
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สามตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)


นางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน