ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทวี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550280
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  550280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannathawee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเทศบาลตำบลนาทวี
ตำบล :
  นาทวี
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074371015
โทรสาร :
  074802488
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/08/2462
อีเมล์ :
  bannatawee15@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาตำบลนาทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทวี


นายสมชัย อ่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน