ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550281
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  550281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthapradu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าประดู่
ตำบล :
  ท่าประดู่
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074371008
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตรีภูมิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 04:13:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าประดู่


นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน