ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550284
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  550284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHUNGKHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งข่า
ตำบล :
  ท่าประดู่
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  wattungkha3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประดู่สะท้อนฉาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งข่า


นายนิยม ไกรสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน