ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอบิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550285
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  550285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพอบิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPORBID
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านพอบิดเหนือ
ตำบล :
  ท่าประดู่
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  phopid.sk3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประดู่สะท้อนฉาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:51:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพอบิด


นายนภดล นวลนภดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอบิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน