ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550288
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030058
รหัส Obec 6 หลัก :
  550288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดปลักชะเมา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWADPLAKCHAMAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านฉาง
ตำบล :
  ฉาง
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074371556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/7/2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาทวี - ฉาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา


นางดารา สิทธิเดชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน