ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโมย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550292
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030072
รหัส Obec 6 หลัก :
  550292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโมย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Moy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโมยตก
ตำบล :
  นาหมอศรี
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074300214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหมอศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโมย


นางนงลักษณ์ มากนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโมย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน