ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550297
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  550297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเร็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banparrat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่าเร็ด
ตำบล :
  ปลักหนู
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074596642
โทรสาร :
  074596642
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลักหนู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด


นายเกรียงศักดิ์ แก้วบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเร็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน