ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550300
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030053
รหัส Obec 6 หลัก :
  550300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  คลองกวาง
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/07/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอนาทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่า


นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน