ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550302
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  550302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองกวางเขาวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongkwangkhoavang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองกวาง
ตำบล :
  คลองกวาง
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074300141
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง


นายอนันต์ แดงเหมือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน