ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550306
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  550306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankating
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกระทิงตาย
ตำบล :
  ทับช้าง
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074-894674
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  ban_kating@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับช้าง-ประกอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 19:31:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะทิง


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ คงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน