ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป็อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550307
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  550307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป็อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป็อง
ตำบล :
  สะท้อน
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074300156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประดู่-สะท้อน-ฉาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะท้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:19:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป็อง


นายประพันธ์ ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป็อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน