ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุหวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550309
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  550309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรุหวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpruwar
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพรุหวา
ตำบล :
  ประกอบ
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074894680
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับช้าง-ประกอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประกอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรุหวา


นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุหวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน