ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประกอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550310
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  550310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประกอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprakop
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านประกอบ
ตำบล :
  ประกอบ
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  074371698
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ด่านนาทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประกอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประกอบ


นายจุมพล นิลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประกอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน