ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทองอยู่นุตกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550312
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030073
รหัส Obec 6 หลัก :
  550312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทองอยู่นุตกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thongyoonuttagul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งเปรียง
ตำบล :
  ประกอบ
อำเภอ :
  นาทวี
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ด่านนาทวี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประกอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทองอยู่นุตกูล


นายโอภาส ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทองอยู่นุตกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน