ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุทยานอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550314
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030154
รหัส Obec 6 หลัก :
  550314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุทยานอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Utthayan-Uitit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสวนโอน
ตำบล :
  เปียน
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300219
โทรสาร :
  074-30021
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  school_179@sk3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวฬุวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เปียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:54:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุทยานอุทิศ


นายปิติ เนาวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทยานอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน