ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนหรัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550315
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  550315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนหรัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuanhran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านควนหรัน
ตำบล :
  เปียน
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300201
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวฬุวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เปียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:14:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนหรัน


นางสุทธิชา เพิ่มบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหรัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน