ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550318
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  550318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนากัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Ban NaGun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนากัน
ตำบล :
  บ้านโหนด
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/6/2465
อีเมล์ :
  sreetawee21@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวฬุวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโหนด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน


นางสุธาสินี ดังแก้วสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน