ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะบ้าย้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550320
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  550320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะบ้าย้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sabayoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสะบ้าย้อย
ตำบล :
  สะบ้าย้อย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074377028
โทรสาร :
  074377036
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2499
อีเมล์ :
  sabayoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะบ้าย้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะบ้าย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:42:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะบ้าย้อย


นายโชคชัย สุขพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะบ้าย้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน