ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทําเนียบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1090550321
รหัส Smis 8 หลัก :
  90030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  550321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทําเนียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantamneab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านน้ำค้าง
ตำบล :
  สะบ้าย้อย
อำเภอ :
  สะบ้าย้อย
จังหวัด :
  สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :
  90210
โทรศัพท์ :
  074300220
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/06/2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขวัญดาหลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะบ้าย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:15:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทําเนียบ


นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทําเนียบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน